Verplichtingen voor de houders van een alarminstallatie

Registreren in centraal meldpunt

Wie een alarmsysteem installeert moet zich registreren in het 'meldpunt alarmsystemen'. De melding en registratie is verplicht en gebeurt via police-on-web. Meer info over alarmsystemen  in de brochure 'Geen nodeloos alarm : spelregels bij inbraakalarmen'  van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie.
 
Wie een alarminstallatie plaatst of laat plaatsen, moet dus niet langsgaan bij de lokale  politie om alarmhiervan kennis te geven, maar registreert zich rechtstreeks in de databank.  Via police-on-web is deze melding makkelijk van thuis uit te doen. De gebruiker van een alarmsysteem die is aangesloten bij een alarmcentrale hoeft zelfs helemaal niets te doen. In dat geval doet de alarmcentrale de aangifte voor de klant.

De alarmdatabank moet de interventies van de politie vergemakkelijken en de kwaliteit er van verbeteren. Wanneer een alarmmelding binnenkomt bij de politie is het essentieel dat de ordediensten zicht hebben op de ernst en de aard van het risico en dat er snel kan contact gelegd worden met de persoon die desgevallend meer informatie kan verstrekken. De gegevens die moeten ingegegeven worden in het databestand zijn hiervoor bedoeld.

Voor alle duidelijkheid : de aangifte kan enkel en alleen via police-on-web! Men kan de installatie niet aangeven via brief of via de telefoon. Indien men niet is aangesloten bij een alarmcentrale en dus zelf moet instaan voor de registratie én niet over internet beschikt, zijn volgende oplossingen mogelijk :

 • men kan een beroep doen op familie, vrienden of kennissen die over internet beschikken;
 • men kan gebruik maken van de internetcomputers die in de biblioteekfilialen beschikbaar zijn (indien men in bezit is van een lidmaatschapskaart van de openbare biblioteek);
 • men kan een beroep doen op de alarminstallateur.

Welke gegevens moeten worden gemeld?

 • Naam (handelsbenaming) en adres van de plaats van installatie van het alarmsysteem.
 • Telefoonnummer van de plaats van installatie van het alarmsysteem.
 • Naam, adres, gsm-nummer en e-mailadres van de gebruiker.
 • Aard van het goed waar het alarmsysteem is geïnstalleerd (rijwoning, fabriek, handelszaak,...).
 • Aard van het risico van de plaats (juwelier, apotheek, krantenwinkel,...).
 • Aard van het alarmsysteem : goederenalarm, mobiel persoonsalarm, vast persoonsalarm.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

 • Binnen de 10 dagen na het ingebruikstellen van een nieuw alarmsysteem.
 • Binnen de 10 dagen na het wijzigen van één van de verplichte gegevens.
 • Binnen de 10 dagen na de buitengebruikstelling van het alarmsysteem.

Koninklijk Besluit

Door het K.B. van 25 april 2007 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales (Belgische Staatsblad van 4 juli 2007) dat inwerking trad op 4 oktober 2007 werd de aangifte van de alarminstallatie aan de lokale politie afgeschaft en moet de gebruiker zijn alarmsysteem registreren via het meldpunt alarmsystemen. Het K.B. verplicht de gebruiker van een alarmsysteem eveneens om een alarm te melden aan het noodnummer 101/112.

Infobrochure

Meer info over alarmsystemen  in de brochure 'Geen nodeloos alarm : spelregels bij inbraakalarmen'  van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie.

Deze informatie is volledig vrijblijvend. Bsgsecurity kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor  fouten in bovenstaande aangereikte informatie.